The on-line transmission from the flight

2017-10-17 16:03:42

A lecture in traditional form by Marek Ostrowski in the modern hall at the Faculty of Biology, University of Warsaw.

Campus UW Ochota

NOWOCZESNY AKADEMICKI KAMPUS OCHOTA I PROJEKT WARSZAWA

Fragment wielkiego uniwersyteckiego centrum akademickiego nauk ścisłych Kampus Ochota. To realizacja jednej z planowanych jeszcze przed wojną na terenie Pola Mokotowskiego  budowy miasteczka akademickiego współtworzonego przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Handlową, Akademię Medyczną i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

To właśnie tu: na wydziale Biologii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych narodziła się idea interdyscyplinarnej Varsavianistyki – miasta jako zjawiska w przestrzeni fizycznej i zarazem stanu umysłu, odchodząca od schematu wiedzy o mieście ograniczonej ujęciem  historycznym.

Jedna z wielu setek przykładowych prac zaliczeniowych z Varsavianistyki, reprezentująca aktywne, twórcze, ujęte w szerokim aspekcie podejście do Varsavianistyki,  prepared by Maciej Błaszczyk and Jacek Wabik: inspired by the lectures and eager to try out new approach to science, they proposed a model of a protein comprised of the W, A, R, S, Z, A, W, A amino acids (W – tryptophan, A - alanine, R – arginine, S - serine, Z – glutamine). Tak wygląda białko WARSZAWA.

 


16:11 - Fat Kate