AKCJA: BALLOON-SCI-ART-GALLERY

Obrazy będą przesyłane na bieżąco w trakcie lotu balonów przez specjalnie zbudowaną własną sieć radiową nad Warszawą do utworzonego centrum operacyjnego na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i od razu – bez jakichkolwiek weryfikacji - przekazane do sieci Internetu.

Oznacza to, że obrazy odbierane on-line będą dostępne dla wszystkich w jednym momencie na całym świecie. Intencją autora jest, aby były nie tylko biernie odbierane, ale od razu czynnie drukowane i sukcesywnie wywieszane w galeriach artystycznych, laboratoriach instytucji badawczych i uczelni, placówkach dyplomatycznych, salach szkolnych, domach prywatnych, w wielkich miastach i osadach za kręgiem polarnym, oddalonych od cywilizacji stacjach naukowych, w naturze i w przestrzeni publicznej, na wszystkich kontynentach (wzdłuż wiejskich dróg, we wnętrzach kopalni, na statkach lub żaglowcach oceanicznych etc.) tworząc powstającą w jednym momencie wspólną ekspozycję, jednoczącą wszystkich emocjami odkryć. Ekspozycje (setki lokalnych wystaw i prezentacji) powstawałyby w tym samym momencie na całym świecie tworząc unikatową formę wydarzenia. Mimo, że zdjęcia byłyby te same, każda wystawa byłaby indywidualna ze względu na autorską formę ekspozycji i miejsce.

ODZEW: GALERIA ALTERNATYWNA ( GALERIA ŚWIATA)

GALERIA ALTERNATYWNA  to niezależna galeria tworzona przez odbiorców misji BALLOON SCI-ART GALLERY jako GALERIA ŚWIATA. W tym samym czasie, w którym będą przesyłane i odbierane obrazy Warszawy zalogowani odbiorcy będą mogli przesłać na wspólną witrynę dokumentację z tworzonej u siebie wystawy z odebranych zdjęć - wydrukowanych i rozwieszonych w dowolnej przestrzeni, prezentowanych w trakcie odbioru na ekranach smartfonów, telefonów komórkowych czy w miejscach publicznych na telebimach.

Jednocześnie mile byłoby widziane wykonanie i dołączenie od siebie swoich własnych zdjęć pokazujących, co tym samym czasie ciekawego dzieje się u miejscu odbioru obrazów (jak wygląda otoczenie, zdjęcie z laboratorium lub pracowni, zdjęcie ulicy, obejście domu, widok na osadę czy miasto, widok z okna). Po prostu co odbiorcy chcieliby powiedzieć innym uczestnikom wspólnego projektu tym razem o sobie. W ten sposób w jednym czasie on-line powstawałaby na portalu misji druga niezależna Galeria Alternatywna złożona ze zdjęć wielu autorów z całego świata wykonanych w tym samym czasie.