Zapis fototransmisji na żywo

2017-10-17 15:43:06

Zespoły balonowe i uczestnicy lotu nad Warszawą, w kolejności od pierwszego planu zdjęcia (od prawej strony):

Balon SP-BRB : Zespół Obserwacji I Badania Powierzchni Ziemi
dr Marek Ostrowski - szef misji, autor projektu i zdjęć przesyłanych na Ziemie z powietrza, autor wykładu akademickiego i lekcji on-line z powietrza
Michał Ostrowski - inżynier odpowiedzialny za ciągłość transmisji na żywo
Roman Bauta - pilot, mechanik i instruktor, wicemistrz Polski 2015

Balon SP-BSM : Zespół Badania Atmosfery
Michał Chiliński - rejestracja danych (zawiesiny i aerozole, badania spektralne)
dr Bohdan Paterczyk - rejestracja danych (zawiesiny i aerozole, cząsteczki biologiczne i fizyczne)
Sławomir Chudzik - pilot balonu

Balon SP-BER : Zespół Obrazowania Przestrzeni I Edukacji
dr Agnieszka Dąbrowska - Wydz. Chemii UW, Varsavianistyka, obrazowa analiza i dokumentacja przestrzeni
Gabriela Komorowska - uczennica gimnazjum
Jakub Bauta - pilot, mistrz Polski 2016

Balon SP-BSD : Zespół Historii i Światowych Tradycji Zawodów Balonowych Na Polu Mokotowskim
Bazyli Dawidziuk - pilot (Mistrz Polski 2014 i wielokrotny członek kadry narodowej pilotów balonowych. Dwukrotny uczestnik prestiżowych zawodów Mistrzostw Świata w lotach na dystans Gordon Bennetta. W 2015 roku razem z pilotem Krzysztofem Zapartem ustanowił rekord Polski w długości lotu 1971 km i czasie lotu: 69 godzin 4 min, nie pobity od 1938 r.
Monika Czarnecka - studentka Varsavianistyki

Marta Olszewska - lotnictwo cywilne


2017-10-17 15:52:46

Informacja obrazowa

OBRAZ JAKO CZYNNIK EWOLUCJI BIOLOGICZNEJ I KULTUROWEJ

Aby zrozumieć znaczenie zdjęć, które zaczniemy wkrótce przekazywać na Ziemię, należy spojrzeć na własności informacji obrazowej jako jednego z bardziej znaczących czynników ewolucji biologicznej.

Fundamentalna rola informacji obrazowej w ewolucji wywodzi się z własności promieniowania elektromagnetycznego jako fali, która przemieszcza się z największą prędkością znaną w przyrodzie (czyli informacja zawarta w modyfikacji fal dociera najszybciej ze wszystkich znanych nośników informacji) oraz jako jedyna, odbierana przez nasze zmysły, pokonuje próżnię Kosmosu. Gdyby nie światło nie widzielibyśmy ani Księżyca ani gwiazd, a więc nie bylibyśmy zdolni zbudować wyobrażenia przestrzeni poza naszym bezpośrednim otoczeniem. Nie mielibyśmy pojęcia, że istnieje Wszechświat. (...)2017-10-17 16:01:31

Start i klepsydra ASP

MORFOGENEZA

Startowi towarzyszy projekt ruchomej instalacji pt. Klepsydra autorstwa Joanny Tumiłowicz z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie we współpracy z Fundacją "Centrum Edukacji Olimpijskiej".  (...)

2017-10-17 16:02:02
2017-10-17 16:02:43

Pole Mokotowskie

WOJENNE POLE MOKOTOWSKIE

Gospodarczemu rozwojowi Warszawy XIX wieku towarzyszyło sukcesywne przekształcanie Warszawy w miasto graniczne Rosji, co wiązało się ze stopniową jej militaryzacją. W ramach ogólnej przebudowy znaczne obszary w mieście i na przedpolach przeznaczono i przebudowano dla celów wojskowych: ćwiczebnych, magazynowych i jako miejsca parad i poligonów.

Powstaje rozległe Pole Marsowe zwane też placem Broni (w rejonie dzisiejszych ulic Stawki i Dzikiej) - miejsce wielkich parad wojskowych, w których rozmiłowany był Wielki Książę Konstanty. Na Żoliborzu przebudowują się dawne koszary Gwardii Pieszej. Na południe od miasta wytyczono teren ćwiczeń kawalerii rosyjskiej zwany Mokotowskim Polem Wojennym. (...)


2017-10-17 16:03:19
2017-10-17 16:03:42

Kampus UW Ochota

NOWOCZESNY AKADEMICKI KAMPUS OCHOTA I PROJEKT WARSZAWA

Fragment wielkiego uniwersyteckiego centrum akademickiego nauk ścisłych Kampus Ochota. To realizacja jednej z planowanych jeszcze przed II wojną światową na terenie Pola Mokotowskiego wielkiej inwestycji - nowoczesnego miasteczka akademickiego współtworzonego przez Uniwersytet Warszawski, Politechnikę Warszawską, Szkołę Główną Handlową, Akademię Medyczną i Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

To właśnie tu: na wydziale Biologii i w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych narodziła się idea interdyscyplinarnej Varsavianistyki – miasta jako zjawiska w przestrzeni fizycznej i zarazem stanu umysłu, odchodząca od schematu wiedzy o mieście ograniczonej ujęciem historycznym. (...)

2017-10-17 16:03:56
2017-10-17 16:04:35
2017-10-17 16:04:43
2017-10-17 16:05:19
2017-10-17 16:05:47

Warszawskie Filtry

Tym, czym serce jest dla organizmu, nie tylko jako źródło emocji i uczuć, ale najważniejszy organ, które pompuje życiodajną krew i rozprowadza ją po całym organizmie, tym dla Warszawy jest system wodociągów i kanalizacji zwany popularnie i z wielką estymą: „Warszawskie Filtry”. Zielony rozległy obszar i znajdująca się pod ziemią ogromna infrastruktura to stale bijące serce Warszawy. (...)2017-10-17 16:05:56
2017-10-17 16:06:03

Zespół Historii i Światowych Tradycji Zawodów Balonowych Na Polu Mokotowskim

Balon SP-BSD - Zespół Historii i Światowych Tradycji Zawodów Balonowych Na Polu Mokotowskim:
Bazyli Dawidziuk - pilot (Mistrz Polski 2014 i wielokrotny członek kadry narodowej pilotów balonowych. Dwukrotny uczestnik prestiżowych zawodów Mistrzostw Świata w lotach na dystans Gordon Bennetta. W 2015 roku razem z pilotem Krzysztofem Zapartem ustanowił rekord Polski w długości lotu 1971 km i czasie lotu 69h 4min nie pobity od 1938r.
Monika Czarnecka - studentka Varsavianistyki
(oraz osoby towarzyszące)2017-10-17 16:06:43
2017-10-17 16:07:47
2017-10-17 16:07:54
2017-10-17 16:09:59
2017-10-17 16:11:07
2017-10-17 16:11:27
2017-10-17 16:11:27

Pozdrowienia od...

Dopiero w zbliżeniu widać, że lecące balony zostały powitane z dachu wieżowca – najwyższego tarasu biurowca Warsaw Financial Center. Grupa pracowników, przedstawicieli firmy CRESA POLSKA specjalnie wyszła na dach z przygotowanym wielkim transparentem z napisem: Pozdrowienia dla MisjiB od pracowników firmy Cresa Polska.
Odwzajemniamy pozdrowienia!


2017-10-17 16:11:38

Oś Stanisławowska

Zamek ujazdowski został wzniesiony przez Zygmunta III w miejscu dawnego, spalonego podczas najazdu, grodu książąt mazowieckich. Kolejny właściciel zamku, król Stanisław August, zlecił w połowie XVIII wieku przeprojektowanie go na rezydencję monarszą. Przebudowie zamku towarzyszyło przedłużenie istniejącej małej osi skierowanej na wschód tym razem od zamku w kierunku zachodnim.

Oś stanisławowska, jedno z największych założeń przestrzennych ówczesnej Warszawy, zainspirowana francuskimi ideami urbanistycznymi na stałe wpisała się w zabudowę południowej Warszawy i do dziś znacznymi fragmentami jest czytelna w krajobrazie miasta. (...)

2017-10-17 16:11:53

Gruba Kaśka

Średniowieczna Warszawa położona na wysoczyźnie zaopatrywana była w wodę głównie z okolicznych, naturalnie spływających ku Wiśle strumieni oraz z licznych wówczas źródeł, a także studni. Niewielkie strumienie wysoczyzny, zasilane w dużej mierze wodami opadowymi, nie były stabilne pod względem hydrologicznym. Z czasem wybudowano więc system gromadzących wodę zbiorników retencyjnych zwanych nalewkami i rząpi.

Kolejnym etapem zaopatrywania Warszawy w wodę, w drugiej połowie XVI wieku, było dostarczenie jej z nalewek i rząpi bezpośrednio w obręb Starego i Nowego Miasta systemem drewnianych rur, którymi tłoczona była kołowrotami ręcznymi i kieratami. W połowie XVIII wieku z inicjatywy ówczesnego burmistrza Warszawy Jana Dulfusa ustawiono na rząpiach pompy tłoczne. Był to pierwszy wodociąg miejski.

Rozrastające się miasto potrzebowało jednak znacznie więcej wody, której na dodatek zaczęło brakować w wysychających źródłach i korytach strumieni. (...)

2017-10-17 16:12:20

Otwarty Jazdów

Niezwykła enklawa przyrodnicza w samym centrum ruchliwej metropolii. Drewniane domki dla budowniczych odbudowujących Warszawę po II Wojnie Światowe. Miały przerwać 15 lat. Wiele z nich stoi do dziś.

Wiosna kwitną tu sady owocowe nasadzone przez pierwszych mieszkańców. Żywe gałęzie bluszczu wrastają do środka łazienek i kuchni. Ale nie tylko wartości przyrodnicze i historia tego miejsca budzą zaskoczenie. Osiedle domków fińskich na warszawskim Jazdowie to jedna z najbardziej frapujących kulturowo-społecznych przestrzeni Warszawy. (...)2017-10-17 16:12:47

Uniwersytet Warszawski

AVE UNIVERSITAS VARSOVIENSIS, AVIATURI TE SALUTANT

Uniwersytetowi Warszawskiemu, z okazji niedawnego jubileuszu 200 lat, najlepsze życzenia przesyła załoga BALLOON-SCI-ART-GALLERY przelatująca nad Warszawą.

Życzenia są tym bardziej osobiste, że szef załogi jest związany ze swoją uczelnią od ponad 50 lat.
2017-10-17 16:13:03
2017-10-17 16:13:13

Plac Piłsudskiego

WIELKA IMPROWIZACJA

Rozległy plac w centrum miasta – jedna z najbardziej znaczących historycznie i społecznie przestrzeni publicznych Warszawy silnie nasycona emocjonalnie.

Dawniej był dziedzińcem Pałacu Saskiego, i fragmentem wielkiego założenia urbanistycznego – osi Saskiej, wybudowanego przez Augusta II Mocnego. W okresie zaborów, gdy Polska na ponad wiek utraciła niepodległość odbywały się tu  musztry i defilady wojskowe pod okiem wielkiego księcia Konstantego. Tu przez pół wieku w latach 1841-1894 stał, wystawiony przez zaborcę, pomnik siedmiu polskich oficerów, którzy w Powstaniu Listopadowym opowiedzieli się po stronie rosyjskiego monarchy. W okresie 1894 -1912 r. w tym miejscu wybudowano dominujący nad zabudową stolicy monumentalny sobór pod wezwaniem św. Aleksandra Newskiego, mający świadczyć o dominującej pozycji prawosławia na terenie zaboru. (...)2017-10-17 16:13:35

Sakramentki

PRZY RYNKU NOWEGO MIASTA

Jedno z kolejnych piękniejszych miejsc w Warszawie – Nowe Miasto. Kiedyś bliźniacza osada powstała na przełomie XIV/XV wieku przy Starym Mieście, ale jakby na uboczu. Do dziś zachowała ten charakter. W przeciwieństwie do głośnego, pełnego turystów Starego Miasta tu znajdziemy ciszę i czas na refleksję. Na brzeg skarpy wiślanej koło kościoła NMP często przychodziła, aby popatrzeć na Wisłę, Maria Skłodowska, w przyszłości Curie, dwukrotna noblistka w dziedzinie chemii, odkrywczyni polonu i radu. To było jej miejsce dumania z widokiem na rzekę położone niedaleko rodzinnego domu przy ulicy Freta, w którym się urodziła.

W tej oazie spokoju, przy samym rynku, stoi lśniący bielą wyjątkowy kościół z przylegającym do niego klasztorem sióstr Benedyktynek Sakramentek. (...)2017-10-17 16:14:03

W poszukiwaniu Centrum

Dawniej centrum miasta wyznaczał nie rynek staromiejski, lecz Zamek Królewski. Od tamtych czasów zmieniło ono wielokrotnie swoje położenie. Gdzie jest dzisiaj?

 Matematycznie centrum miasta można wyznaczyć jako średnią ważoną powierzchni. Tylko jakie z kolei kryterium ma wyznaczać jego granice: obszar administracyjny czy społeczny? (...)

2017-10-17 16:14:11
2017-10-17 16:14:26
2017-10-17 16:15:21

Skarpa Warszawska

SKARPA WARSZAWSKA – INTELEKTUALNY OGRÓD

Skarpa Warszawska, bardzo często wymawiana w sposób podniosły, na lekkim przydechu, jako miejsce szczególne w krajobrazie Warszawy, w rzeczywistości … coraz bardziej przestaje istnieć dzięki działalności człowieka.

Pomijając fakt, że skarp warszawskich w Warszawie jest tyle, ile uskoków między licznymi tarasami doliny Wisły. Owszem, najwyższa z nich, fizjograficzna krawędź wysoczyzny warszawskiej, jest jeszcze gdzieniegdzie widoczna, ale ciągła dewastacja, postępująca zabudowa jej uskoku, ciągłe spłaszczanie stoków i podnoszenie poziomu niższego tarasu zalewowego wchłonęła i zdegradowała skarpę na znacznej długości.

Deklaratywne emocjonalne wypowiedzi o wartości skarpy z jednej strony, z drugiej bezwzględna komercyjna dewastacja urbanistyczna, powodują że Skarpa Warszawska funkcjonuje jednocześnie w dwóch wykluczających się światach. (...)2017-10-17 16:15:26

Chopin w kosmosie

Warszawa jest przesycona muzyką Chopina. Fryderyk Chopin urodził się w Żelazowej Woli położonej  w sąsiedztwie Warszawy, a w Warszawie spędził swoje najpiękniejsze lata młodzieńcze. To budziły się jego pierwsze miłości, tu powstawały pierwsze jego utwory, tu kształtowała się jego dojrzałość jako człowieka, jako Polaka, a przede wszystkim jako światowej sławy kompozytora. Tu, do Warszawy dzięki jego siostrze wróciło też po śmierci jego serce. Wędrując po mieście spotykamy liczne miejsca, z którymi jest związany: nieistniejący pałac Saski, budynki Uniwersytetu Warszawskiego i ogród na skarpie na tyłach pałacu Kazimierzowskiego, salonik Chopinów w pałacu Krasińskich, pałace Radziwiłłów, Czapskich, Morsztynów, kościół Wizytek, Belweder, Zbór Ewangelicko-Augsburski,  kościół św. Krzyża. Każde z tych miejsc jest podkreślone współcześnie elementem małej architektury – ławeczką odtwarzającą najbardziej znane  utwory Chopina. Czy można wyobrazić sobie współczesną Warszawę bez Chopina?

W centrum zdjęcia - Pałac Ostrogskich, siedziba Muzeum Fryderyka Chopina.

Muzyka Chopina zabrzmiała również w Kosmosie. (...)2017-10-17 16:15:30

Pozdrowienia od dwóch astronautów

Otrzymaliśmy pozdrowienia od astronautów!

Hello Marek and the balloon team and participants - good luck in your flight over Warsaw!  I really enjoyed seeing Poland and Warsaw from space, and I’m sure your mission will have stunning views.  I wish that I could be there with you, but I look forward to seeing some of your images.  Hopefully in person, sometime soon!

Astronauta Terry Virts

„Witam Cię Marku, zespół oraz uczestników projektu – powodzenia w locie na Warszwą! Podziwiałem Polskę i Warszawę z kosmosu, jestem pewnien że będziecie mieli wspaniałe widoki w trakcie misji. Chciałbym być z Wami, ale też cieszę się na myśl o zdjęciach, które zrobicie. Mam nadzieję że niedługo się spotkamy”2017-10-17 16:15:44

Zamek Królewski

ZAMEK I KORZENIE MIASTA

Powszechnie uważa się, że dzisiejsza Warszawa wywodzi się z rozwoju Starego Miasta i Nowego Miasta. Było zupełnie inaczej.

To wieża grodzka będąca wyróżniającym się fragmentem murów obronnych - pierwotna siedziba władzy kasztelańskiej z okresu Trojdena, rozbudowana w książęcy Curia Maior, a później w zamek stanowiący siedzibę króla, stały centralnym punktem, wokół którego, niezależnie od istnienia Starego i Nowego Miasta, rozwinęło się z czasem odrębne miasto magnackie – dzisiejsza Warszawa stołeczna. (...)
2017-10-17 16:16:21
2017-10-17 16:16:35

Wisła

WISŁA – XIX DZIELNICA WARSZAWY

Historia Wisły w rejonie Warszawy sięga kilkunasty tysięcy lat, gdy w tym miejscu rozpościerał się rozległy kilkudziesięciokilometrowy zbiornik zastoiskowy. Dziś nikt z mieszkańców warszawy nie myśli o rzece w tych kategoriach.

Ocieplanie się klimatu powodowało ustępowanie lodowca i spływanie wód. W zastoisku pojawił się nurt. Cykliczne procesy zastojów i spływu wód – akumulacji i erozji wgłębnej - ukształtowały kolejne poziomy tarasów rzecznych w dolinie Wisły. Trzy najwyższe piętra tarasów nadzalewowych zostały ukształtowane w okresie schyłku ostatniego zlodowacenia, a najniższy taras zalewowy powstał już w okresie holocenu. (...)


2017-10-17 16:19:11

Wyspa Skarbów

GORSET PRASKI I WYSPA SKARBÓW

Gorset Warszawski to wyjątkowe dla Wisły środkowej przewężenie doliny i koryta wielkich wezbrań ciągnące się wysokości  Starego Miasto do Młocin. Dolina Wisły jest na tym odcinku najwęższa i wynosi zaledwie 400-500 m.

Jakby tego było mało na wysokości warszawskiej cytadeli w poprzek rzeki, przez całą szerokość koryta rozciąga się próg utworzony przez głazowisko niespotykane nigdzie indziej w nurcie Wisły. W zwężonym korycie stanowi ono dodatkową zaporę dla przepływających mas wody.  W tym miejscu przy niskim poziomie wody tworzy się mały wodospad metrowej wysokości. (...)

2017-10-17 16:21:14

Port Praski i Kamion

STADION NARODOWY W WARSZAWIE I PORT PRASKI

Na dawne nieużytki i podmokłe łąki Skaryszewa wywieziono po drugiej wojnie światowe ogromne masy gruzu z ruin do cna zniszczonej centralnej części Warszawy. Gruz ten uformowano w nieckę, która stała się stadionem X-lecia.  Dziś w miejsce danego odkrytego stadionu został wybudowany i oddany do użytku z okazji Euro 2012 nowoczesny kryty stadion w randze  narodowej.

Jest to najnowocześniejszy stadion w Polsce. Choć jego sylweta zdominowała okolicę, to jednak nie można dostrzec jego znaczącej roli w organizowaniu nie tylko imprez sportowych, ale również spotkań kulturalnych, gospodarczych, religijnych czy politycznych w skali krajowej i globalnej. Stadion narodowy stał się jedną z wizerunkowych marek Warszawy. (...)
2017-10-17 16:25:05
2017-10-17 16:26:46
2017-10-17 16:27:00

Ulica i ludzie

Im wyżej się wznosimy nad powierzchnię Ziemi tym otwierają się przed nami nowe i szersze horyzonty. Horyzonty widzenia i pojmowania. Ale często umykają wtedy  rzeczy drobne, przyziemne, codzienne, z których, tak jak z cząstek i atomów, składa się nasza codzienność. Warto więc na szeroką perspektywę z wysoka nałożyć widzenie bardziej przyziemne  i wnikliwie rozejrzeć się wokół siebie.

2017-10-17 16:28:30
2017-10-17 16:29:14

Względność czasu

Z GŁOWĄ W CHMURACH CZAS BIEGNIE INACZEJ

W koszu balonu, gdzie nie ma wiatru, albowiem poruszamy się z tą samą prędkością co otaczająca nas atmosfera ma się wrażenie, że w miejscu stoi balon, a przesuwa się pod nami Warszawa wyglądająca jak plansza do gry. Wzajemne relacje między percepcją sensoryczną a wnioskowaniem racjonalnym są efektem względności układów, w których się znajdujemy.

W trakcie lotu nasuwają się jeszcze inne ciekawe skojarzenia związane z względnością czasu, i bynajmniej nie tylko te odczuwane zmysłowo. (...)
2017-10-17 16:30:33

Zespół Obrazowania Przestrzeni i Edukacji

W balonie SP-BER nad Warszawą - Zespół Obrazowania Przestrzeni i Edukacji: Agnieszka Dąbrowska - doktorantka Wydz. Chemii UW, Varsavianistyka, obrazowa analiza i dokumentacja przestrzeni, Gabriela Komorowska - uczennica gimnazjum, Jakub Bauta - pilot, mistrz Polski 2016.2017-10-17 16:30:45
2017-10-17 16:31:23
2017-10-17 16:31:40
2017-10-17 16:34:46
2017-10-17 16:34:55

Komunikacja

ARTERIA WYOBRAŹNI

Arterie wielkomiejskie to urbanistyczne układy, których rolą jest kanalizowanie i organizowanie ruchu obiektów. Przećwiczmy wyobraźnię i spróbujmy oddzielić samą ideę komunikacji od materialnego środowiska, w którym się odbywa. Techniki cyfrowe umożliwiły wypreparowanie ze zdjęcia lotniczego i stworzenie obrazu samego tylko rozkładu ruchu ulicznego w niematerialnej przestrzeni. Patrząc na autentyczną sytuację drogową spróbujmy rozpoznać reguły poruszania się samochodów i pojazdów szynowych. Można też podjąć próbę optymalizacji i lub opracowania nowych rewolucyjnych reguł usprawniających komunikację miejską.

Istotne jest rozpoznanie założeń komunikacyjnych. A może zainspirowani obrazem staniemy na jakimkolwiek skrawku ulicy, na jakimkolwiek skrzyżowaniu i wyobrazimy sobie, jak wygląda z góry? To dobre ćwiczenie dla wyobraźni, a właśnie ona prowadzi do odkryć.

2017-10-17 16:37:18
2017-10-17 16:43:07
2017-10-17 16:43:57
2017-10-17 16:46:40

Zespół Badań Powierzchni Ziemi

W balonie SP-BRB - Zespół Obserwacji I Badania Powierzchni Ziemi: dr Marek Ostrowski - szef misji, autor projektu i zdjęć przesyłanych na Ziemie z powietrza, autor wykładu akademickiego i lekcji on-line z powietrza, Michał Ostrowski - inżynier odpowiedzialny za ciągłość transmisji na żywo, Roman Bauta - pilot, mechanik i instruktor, wicemistrz Polski 2015.


2017-10-17 16:48:22

Zespół Badań Atmosfery

W dali balon SP-BSM - Zespół Badania Atmosfery: Michał Chiliński oraz  Bohdan Paterczyk z Wydziału Fizyki i Wydziału Biologii Uniwersytetu  Warszawskiego, Sławomir Chudzik - pilot balonu.

Dokonują oni pomiarów fizycznych, w tym spektrometrycznych, oraz pobierają cząstki stałe/aerozole zawieszone w powietrzu. (...)2017-10-17 16:50:36
2017-10-17 16:52:23
2017-10-17 16:58:05
2017-10-17 16:58:14
2017-10-17 17:00:18
2017-10-17 17:03:08

Lasy Warszawy

WARSZAWA – UNIKATOWE POŁOŻENIE MIĘDZY ROZLEGŁYMI LASAMI

 Wydmy, obok wysoczyzny warszawskiej i doliny Wisły, są jednym z najcenniejszych i najpiękniejszych elementów krajobrazu przyrodniczego Mazowsza. Większość z nich porastają dzisiaj lasy sosnowe.

Rozległe lasy, pozostałości dawnej Puszczy Mazowieckiej rozciągającej się jeszcze w średniowieczu po obu stronach Wisły, otaczają do dziś Warszawę od północy, wschodu i południa. (...)2017-10-17 17:04:16
2017-10-17 17:05:19
2017-10-17 17:07:07

Panorama Warszawy przełomu tysiącleci

Warszawa ma wiele cezur czyli przełomowych momentów, które wyznaczają czas liczony przed i po. Jedną z nich był obraz miasta zarejestrowany w wyjątkowym momencie przełomu wieków i tysiącleci. 

Panorama Warszawy przełomu tysiącleci jest dwuwymiarową fotograficzną wizualizacją przestrzeni wykonaną z najwyższego obecnie punktu miasta - z poziomu środka zegara milenijnego, zawieszonego tuż pod iglicą Pałacu Kultury i Nauki. (...)2017-10-17 17:10:25
2017-10-17 17:29:47

Lądowanie i Poczta Balonowa

Najdalej, w Helenowie, szczęśliwie wylądował balon zespołu obserwacji Ziemi kończąc tym samym całą misję balonową nad Warszawą.

W koszu balonu, oprócz sprzętu do obrazowania i niezależnie prototypu pierwszego polskiego satelity PW-SAT zbudowanego przez studentów Politechniki Warszawskiej, transportowane były z Pola Mokotowskiego również przesyłki poczty balonowej wysłane na specjalnych kartach pocztowych, opatrzone okolicznościowymi stemplami i specjalnymi personalizowanymi autorskimi znaczkami Poczty Polskiej wydanymi z okazji lotu.

Informacje dodatkowe poczty balonowej:

Miejsce startu:
N 52° 12’ 50’’ E 20° 59’ 35,5’’

Miejsce lądowania:
N 52° 22’ 49,8’’ E 21° 13’ 47,5’’

Balon SP-BRB

Załoga balonu: szef wyprawy i odpowiedzialny za przewóz przesyłek poczty balonowej dr Marek Ostrowski, prowadzący transmisję na Ziemię Michał Ostrowski, pilot Roman Bauta.

Ilość przesyłek - 485 zwykłe, 5 poleconych krajowych i 11 zwykłych zagranicznych. 

2017-10-17 19:00:00

Zespół teleinformatyczny

Jedno z centrów odbioru i przetwarzania na żywo danych z balonów znajduje się w Laboratorium Informacji Obrazowej Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych na terenie kampusu akademickiego na Ochocie. Trzon teamu projektu w trakcie testowania procedur i sprzętu.

Od lewej: Piotr Stępień -  informatyk, twórca portalu balonowego, obsługuje na Ziemi transmisję i zarządza przekazywaniem danych do Internetu, Michał Ostrowski – na pokładzie balonu odpowiada za selekcję i transmisję obrazów do sieci, zna dobrze Warszawę z powietrza, gdyż wiele razy latał nad Warszawą; Michał Chiliński, doktorant Wydz. Fizyki UW zajmuje się elektroniką, odpowiada za pomiary wybranych parametrów atmosfery oraz obsługuje kamery obrazujące: termalną i hiperspektraną.

Kolejny uczestnik teamu, autor projektu, schował się za aparatem fotograficznym i robi zdjęcie.