Dedykacja

Misja BALLOON SCI-ART GALLERY jest dedykowana tym, którzy starają się pokonywać bariery, by wznieść się wyżej – ponad standard, ponad przeciętność, ponad Ziemię.

Marzenia i Wizje

W październiku 2016 r., z okazji 20-lecia naukowo-obywatelskiego autorskiego Projektu Warszawa, 10-lecia Akademii Wiedzy o Mieście (AWoM), 10-lecia Varsavianistyki, a także wplatając się w jubileusz 200-lecia Uniwersytetu Warszawskiego oraz 110-lecia Szkoły Głównej Handlowej oraz 110-lecia Akademii Sztuk Pięknych, jest planowany specjalny jednorazowy przelot dwóch balonów w locie zespołowym nad aglomeracją Warszawy.

Z balonów będzie prowadzona bezpośrednia transmisja przez sieć internetową i radiową do wybranych odbiorców na całym świecie: placówek naukowych, galerii artystycznych, placówek dyplomatycznych oraz osób prywatnych. Odbiorcami lub obserwatorami transmisji może być nawet kilkadziesiąt tysięcy aktywnych odbiorców na wszystkich kontynentach.

Utworzone przez autora misji BALLOON SCI-ART GALLERY nowatorskie projekty naukowo-obywatelskie i akademickie: Varsavianistyka oraz Akademia Wiedzy o Mieście, to wizjonerskie kierunki nauczania, działania naukowe, edukacyjne, kulturowe i społeczne. Inauguracji Akademii Wiedzy o Mieście patronowali i oficjalne wsparli swoim udziałem: Wydział Biologii i Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz reprezentacja miasta Coventry (Wlk. Brytania).

Projekt jest całkowicie społeczny, realizowany - jak programy Akademii Wiedzy o Mieście - całkowicie honorowo, bez jakichkolwiek dotacji. Daje to poczucie pełnej niezależności i wolności – takich samych, jak odczucia podczas lotu balonem.

EMOCJE ODKRYĆ I EMOCJE SPORTOWE

Fascynująca nieprzewidywalność eksperymentów naukowych czy najlepszych nawet hipotez badawczych jest jedną z cech rzetelnej nauki i sztuki. W tym przypadku element nieprzewidywalności jest świadomie wprowadzony w program misji.

Nie możemy z góry podać precyzyjnie ani terminu, ani jaką dokładnie trasą poleci balon, co niespodziewanego uda się odkryć i pokazać z tej niecodziennej perspektywy. Będzie to autentyczna przygoda i sprawdzian sprawności logistycznej nie tylko dla realizatorów lotu, ale również dla odbiorców, którzy będą mogli obserwować zmagania, a potem ocenić wyniki misji. Nieprzewidywalność terminu wydarzenia, który trzeba będzie na bieżąco śledzić, podobnie jak nieprzewidywalność trasy lotu i zmagania fotografa są dodatkową atrakcją. Elitarność udziału związana jest z kolei z faktem, że zdjęcia będą dostępne w sieci bardzo krótko - tylko podczas lotu i zaledwie kilka godzin po wylądowaniu. Potem znikają.

DWA POZIOMY INTELIGENCJI – DWA JĘZYKI PRZEKAZU

Emocje odkryć

Przekaz z misji BALLOON SCI-ART  GALLERY będzie przekazywany w dwóch językach. Nie pojmowanych jednak tradycyjnie – narodowych, ale naturalnych, wynikających z funkcjonowania naszego mózgu, reprezentujących inteligencję wrażeniową (emocjonalną) i inteligencję racjonalną.

INTELIGENCJA WRAŻENIOWA (EMOCJONALNA)

Działa na poziomie podświadomości a jej efekty odbieramy jako niewerbalizowane odczucia. Wrodzona, biologiczna sprawność umysłu, jedna z najstarszych ewolucyjnie. Niekiedy kojarzona z intuicją. Na tym poziomie percepcji świata rzeczywistego i przetwarzania informacji efekty procesów poznawczych odczuwane są w postaci wrażeń, a wypowiadane najprostszą formą porozumiewania się: odruchową reakcją,  ogólnym zastępczym werbalnym opisem wrażeń, językiem gestów lub mimiką. Do świadomości dociera niesprecyzowane echo tych doznań. Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, dlaczego coś lub ktoś mi się podoba lub nie, budzi lęk, odrazę lub odwrotnie - wzbudza zainteresowanie, wywołuje przyjemne odczucia.

Gdy staramy się owe nieuświadamiane myślenie mimo wszystko precyzyjnie określić i wyartykułować, odwołujemy się do pojęć świata wrażeń i estetyki.

Procesy podświadome dokonują się u człowieka w najstarszych, podkorowych częściach mózgu, które odziedziczyliśmy po zwierzęcych przodkach. Na tym poziomie nie ma jeszcze języka, a więc i werbalizacji pojęć.

INTELIGENCJA RACJONALNA

Sprawność nabyta w rozwoju ewolucyjnym i rozwijana w rozwoju osobniczym. Dzięki niej jesteśmy zdolni do budowania świata pojęć i abstrakcji oraz ich wyrażania językiem: mową, pismem, obrazami, dźwiękami, a nawet gestami. Język, którym się posługujemy, jest częścią świadomości. Na tym poziomie inteligencji odbywa się myślenie, które nazywamy racjonalnym. Tu powstają pojęcia abstrakcyjne, koncepcje, teorie, strategie, modele. Procesy te dokonują się przede wszystkim w najmłodszych ewolucyjnie strukturach kory mózgowej Homo sapiens – głównie w rozbudowanej tkance glejowej.

Inteligencja wrażeniowa (emocjonalna) buduje przestrzeń sztuki, inteligencja racjonalna tworzy przestrzeń nauki, obie wzajemnie się wspierając.  Sztuka i nauka, tak jako oba poziomy inteligencji, które je kształtują,  są nierozłącznymi składowymi naszego umysłu i naszego twórczego poznania. Dopiero ich wspólne działanie umożliwia pełniejszą percepcję, poznawanie świata i budowanie kolejnych jego modeli.

W misji BALLON-SCI-ART GALLERY łączone są oba przekazy informacji: estetyczno-emocjonalny i racjonalny.

Stąd obie składowe: SCIENCE i ART w nazwie misji balonowej.

CELE MISJI – CAŁKIEM SERIO

  • przedstawienie roli informacji obrazowej jako zjawiska przyrodniczego, determinującego ewolucję biologiczną, jej udziału w poznawaniu i interpretacji środowiska przez człowieka;
  • wskazanie znaczenia roli przygody naukowej i emocjonalnej w inspirowaniu postaw twórczych;
  • promocja integracji nauki i sztuki, jako ściśle powiązanych i współpracujących ze sobą poziomów inteligencji: emocjonalnej (definiującej sztukę) i racjonalnej (związanej z wiedzą i nauką);
  • symboliczne pokazania historii podboju atmosfery i Kosmosu jako nowej perspektywy poznania Ziemi, a z drugiej strony – drogi w poznawaniu Wszechświata i ich znaczenia w biologicznej ewolucji człowieka;
  • budowania nowatorskiej i nowoczesnej formuły marki Warszawy, jako przestrzeni twórczych obywateli oraz idei Varsavianistyki oraz Akademii Wiedzy o Mieście – jako form kreatywnej realizacji;
  • pokazanie potencjału autorskiego projektu Warszawskiego Tryptyku Edukacyjnego – łączenia szkolnej i akademickiej wiedzy bez podziału na przedmioty, ale w powiązaniu z lokalnym środowiskiem. To nowatorska formuła edukacji uczenia zagadnieniowego rozwiązywania problemów w przeciwieństwie do przedmiotowego rozpatrywania zagadnień, które powszechnie funkcjonuje w szkole;
  • popularyzacja wiedzy oraz prezentacja przestrzeni fizycznej, geograficznej, kulturowej i społecznej widzianej z perspektyw wielu dziedzin nauki i sztuki na przykładzie Warszawy oraz kolejnych przestrzeni zaproponowanych (zainspirowanych) przez współuczestników wydarzenia;
  • zainspirowanie i stworzenie sieci międzynarodowej społeczności chętnej do udziału w projekcie i jego dalszym wspólnym rozwijaniu na przykładzie miast, osiedli i lokalnych miejsc pobytu na całym świecie.

OBRAZ MIASTA Z NIECODZIENNEJ PERSPEKTYWY

Przelot w kierunku północnym nad samym centrum aż po jego krańce pozwoli pokazać podczas przelotu wiele dotąd nieodkrytych, ciekawych i symbolicznych miejsc nieznanych nawet warszawiakom. A jednocześnie pokaże miasto w nowym wymiarze naukowym, artystycznym i obywatelskim.

Głównym wydarzeniem będzie przesłanie w czasie rzeczywistym do Internetu serii kilkudziesięciu zdjęć niezwyczajnej Warszawy o szczególnych wartościach artystycznych, naukowych wraz z ich interpretacją tłumaczoną od razu na kilkanaście języków. W ten sposób powstawać będzie na oczach odbiorców niezwykły dokument obrazujący najcenniejsze przyrodnicze, historyczne i kulturowe krajobrazy Warszawy. Mimo wielu języków, w których podane będą komentarze do zdjęć, informacja obrazowa pozostanie i tak najbardziej uniwersalnym językiem.