Zasady udziału w projekcie Balloon-Sci-Art-Gallery

Zdjęcia przesłane z lotu balonem to nie tylko wizytówka interesującego miasta, ale jednocześnie zaproszenie do udziału w dużym, globalnym projekcie naukowo-artystyczno-społecznym wysłane do wszystkich zainteresowanych.

Istotą projektu jest, aby w jednym momencie w różnych miejscach na całym świecie, na wszystkich kontynentach, została odbierana relacja on-line z przelotu balonem nad stolicą Polski, a z odebranych zdjęć - naukowych i artystycznych, zostały tworzone małe lokalne galerie na całym świecie. Może powstanie ich jednocześnie 100, a może 1000. Tylko pozornie będą jednakowe, bo każda będzie zupełnie inna - indywidualna, według własnego autorskiego scenariusza, w odmiennych: bardzo poważnych i prestiżowych lub w bardzo prywatnych miejscach, w innych warunkach pogodowych, kulturowych, przyrodniczych, geograficznych, w różnych kontekstach.

Etap pierwszy

Uchwycić moment lotu MisjiB i odebrać transmisję w Internecie będzie mógł każdy, ale aktywnie współuczestniczyć tylko ci, którzy dokonają rejestracji. Przystąpić do projektu może pojedyncza osoba lub zespół.

Rejestrując się przesyłamy jednocześnie propozycję miejsca, które wybraliśmy wstępnie na  projektowaną ekspozycję z odebranych zdjęć BALLOON-SCI-ART-GALLERY.

Jedna rejestracja – jedno miejsce ekspozycji. Można zgłosić (zarejestrować) wiele miejsc ekspozycji BALLOON-SCI-ART-GALLERY, co zwiększa szanse własnych prezentacji.

Każde zgłoszenie umożliwia przydzielenie indywidualnego miniportalu przeznaczonego na prezentację własnych materiałów zdjęciowych i tekstowych oraz jednocześnie dostęp do prac  innych uczestników. Jest też automatycznie jednym z elementów Galerii Świata, o której mowa jest dalej.

Zarejestrowanie pozwoli przejść do etapu drugiego.

Przeglądając na mapie świata lokalizację zgłoszeń możemy zobaczyć, jak inni planują wystawić odebrane zdjęcia, w jakich miejscach, a może nawet w jakiej formie. Mogą być wywieszone w laboratorium naukowym lub pracowni, w miejscu pracy, w miejscach publicznych: w lokalnej galerii artystycznej, na podwórku, wzdłuż ulicy, w alei parkowej, na elewacji budynku lub na płocie wzdłuż wiejskiej drogi. Być może będą wyświetlane publicznie na telebimie na rynku jakiegoś miasteczka lub w mesie na statku. A może pojawią się w przestrzeniach prywatnych: w waszych domach. Jest już na przykład zgłoszona propozycja, że BALLOON-SCI-ART-GALLERY zostanie umieszczona na dnie jeziora po to, aby przy okazji powiedzieć nam wszystkim coś ciekawego o tym jeziorze. Lub na płocie, ale z panoramą całej wsi.

Galerię tworzą już 3 odebrane i wywieszone lub wyświetlone zdjęcia (w niektórych częściach świata dostęp do Internetu jest bowiem bardzo ograniczony).  Kto wywiesi ich więcej? Komu uda się odebrać i wywiesić wszystkie zdjęcia?

Etap drugi

Bezpośrednio w trakcie obioru transmisji z lotu zdjęcia powinny być drukowane i wywieszane. Po przygotowaniu ekspozycji BALLOON-SCI-ART-GALLERY wykonujemy dokumentację fotograficzną miejsca ekspozycji.

W ten sposób będziemy wszyscy mogli zobaczyć nie tylko same zdjęcia znad Warszawy (i dzięki Wam mogli je również obejrzeć inni, którzy na miejscu obejrzą waszą wystawę), ale również pomysłowość ich eksponowania. Miejsca i formy ekspozycji BALLOON-SCI-ART-GALLERY ograniczone są tylko waszą fantazją.

Odbierane zdjęcia z lotu balonem mogą być nie tylko wydrukowane na papierze, lecz także wyświetlone na ekranach komórek, gdy w terenie nie ma dostępu do drukarek

Pamiętajmy, że zdjęcia z lotu będą dostępne tylko przez kilka godzin – potem bezpowrotnie znikną. Jedynie niektóre z nich, wybrane przez was, będziecie mogli przywrócić do życia (link).

Warto, aby  przy okazji dokumentacji wystawy BALLOON-SCI-ART-GALLERY  pokazać w szerszym ujęciu również kawałek budynku, miasta, osady, laboratorium, krajobrazu, w którym nagle - dzięki Wam – zdjęcia odebrane z MisjiB  znalazły się i zadomowiły choć na kilka godzin.

Etap trzeci

Przesłanie zdjęcia dokumentującego wyżej wymienioną ekspozycję zdjęć z balonu umożliwi przejście do jeszcze wyższego etapu, jak w grze komputerowej. Wraz ze zdjęciem z wykonanej ekspozycji BALLOON-SCI-ART-GALLERY można dodać do projektu autorskie zdjęcia o sobie (o zespole): kim jesteśmy, czym się zajmujemy, co chcielibyśmy innym powiedzieć (pokazać) o sobie.

Niektóre z tych zdjęć warto przygotować sobie wcześniej. Zdjęcia te wstawiamy w specjalnie przygotowane ramki, które otworzą się w miejscach logowania, gdy zostanie przesłane zdjęcie dokumentujące ekspozycję.

Dotychczasowy odbiorca zdjęć balonowych w tym momencie zmienia status i z odbiorcy staje się aktywnym nadawcą własnych zdjęć i współautorem wielkiej wystawy złożonej z tysięcy nadesłanych zwrotnie obrazów wykonanych praktycznie w tym samym momencie w różnych zakątkach świata. W jakimś stopniu powstanie zbiorowy autoportret mówiący o tym, kim są uczestnicy, jak wygląda otoczenie każdego z nas, czym się pasjonujemy, co chcielibyśmy o sobie powiedzieć innym. Autoportrety indywidualne złożą się na autoportret zbiorowy – GALERIĘ ŚWIATA. Stwarza to nie tylko możliwość zaprezentowania własnych zdjęć i dokonań, ale zarazem promocji całych miast i krajów w przypadku licznego udziału odbiorców z danego rejonu.

 

Zdjęcia do wspólnej wystawy w Internecie na stronie Projektu mogą być proste dokumentacyjne lub z walorami artystycznymi. Techniki wykonania również dowolne.

 

Niezależnie od setek jednakowych ekspozycji BALLOON-SCI-ART-GALLERY wywieszonych w terenie, w Internecie powstanie jedna wspólna wielka ekspozycja – GALERIA ŚWIATA złożona ze zdjęć wykonanych w tym samym  momencie przez setki osób. Będzie to mały obraz świata i globalnej społeczności w jednym okresie czasu wyznaczonym długością lotu balonem. GALERIA ŚWIATA to obraz, który będzie wspaniałym uzupełnieniem BALLOON-SCI-ART-GALLERY. To obraz, którego nigdy nie będzie można spostrzec z balonu, ale który powstanie dzięki Wam. Im więcej nas będzie, tym wizerunek będzie bardziej reprezentatywny i wszechstronniejszy.