VARSAVIANISTYCZNE STUDIA PODYPLOMOWE

Kontynuacją misji balonowej i jej potencjału będzie najbliższa edycja trzysemestralnych Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego „Człowiek-Miasto-Środowisko”.

To unikatowe studia varsavianistyczne, których program wspiera honorowo Akademia Wiedzy o Mieście i jej wykładowcy. Najbliższa edycja będzie dedykowana poznaniu Warszawy nie tylko tej znajdującej się na powierzchni, ale również po raz pierwszy w historii studiów varsavianistycznych rozszerzanej o spojrzenie z perspektywy lotniczej i balonowej.

Program jest niezwykły i wybiegający znacznie poza standardy, bardzo nowoczesny i fascynujący zarówno w treści, jak i w formie zajęć. Na przykładzie Warszawy można poznać nie tylko mechanizmy funkcjonowania samego miasta, planowania przestrzennego, zależności historycznych, gospodarczych czy prawnych, ale nawet poznać odwzorowanie miasta w strukturze mózgu (miasto jako stan umysłu). Jest to interdyscyplinarne, bardzo nowoczesne ujęcie, niedostępne na wielu innych kierunkach.

Podstawą analiz przyczynowo-skutkowych i przestrzennych (nawet tych historycznych, geologicznych, środowiskowych, ekonomicznych, kulturowych czy społecznych) jest m.in. spojrzenie z perspektywy lotniczej i satelitarnej, a uczestnicy w ramach zajęć w ramach zajęć praktycznych biorą udział w lotach nad miastem. Zajęcia są dedykowane dla wszystkich osób starających się poznać swoje miasto, przewodników, którzy po nim oprowadzają, i – co ważne - również nauczycieli. Treści z zajęć są ogromną pomocą dla nauczycieli w prowadzeniu lekcji nie tylko historii, geografii czy nauki o środowisku, ale również matematyki, fizyki, plastyki, języków ojczystego i obcych, informatyki itd. Nauczyciele uczestniczący w studiach podyplomowych mogą na niektóre zajęcia przychodzić nawet wraz ze swoimi uczniami.

Więcej informacji:

http://podyplomowe.varsovia.pl/
http://www.varsovia.pl/
http://www.samper.pl/tryptyk_edukacyjny/?zalozenia

SEMINARIA I KONFERENCJE

Po locie odbędzie się ciąg seminariów i konferencji poświęconych powyższym tematom i wykonanym obrazom miasta dedykowanych studentom, uczniom, uczestnikom studiów Podyplomowych UW „Człowiek-Miasto-Środowisko” i mieszkańcom Warszawy.

Seminaria i konferencje będą odbywać się w salach wykładowych uczelni biorących udział w projekcie, głównie w tradycyjnym miejscu studiów varsavianistycznych – w nowoczesnych aulach Wydziału Biologii UW.