START Z OWIANEGO LEGENDĄ POLA MOKOTOWSKIEGO

Lot planowany jest w pierwszej połowie października 2016 r. w godzinach przedwieczornych czasu uniwersalnego, w dniu, w którym pojawią się odpowiednie warunki pogodowe, w tym wiatr wiejący z południa (kierunek 160 – 200 stopni).

Wstępny sygnał o możliwości lotu pojawi się dzień wcześniej, a zalogowani wcześniej na stronie rejestracji odbiorcy będą mogli śledzić kolejne coraz bardziej uszczegóławiane prognozy pogodowe i komunikaty o konkretnym terminie startu z Pola Mokotowskiego.

Start balonów nastąpi w akademickiej dzielnicy nowych technologii na obszarze Pola Mokotowskiego w Warszawie. Miejsce startu jest symbolicznie związane tradycją wielkich światowych sukcesów polskiego lotnictwa balonowego i samolotowego, a także kosmicznego, gdyż na Politechnice Warszawskiej - uczelni współtworzącej dzielnicę akademicką, opracowano pierwszego polskiego satelitę. Centrum Nowych Technologii to również miejsce narodzin idei Varsavianistyki.

Startowi będzie towarzyszył projekt ruchomej instalacji pt. Klepsydra autorstwa Joanny Tumiłowicz z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; współpraca - Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej". 

Startowi będzie towarzyszył projekt ruchomej instalacji pt. Klepsydra autorstwa Joanny Tumiłowicz z Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie; współpraca - Fundacja "Centrum Edukacji Olimpijskiej".

Poczta Balonowa

Poczta balonowa została przewieziona z miejsca startu na Polu Mokotowskim z terenu stadionu Skry do miejscowości Helenów za Wołominem. Trasę lotu z dokładnością do sekund można prześledzić w zapisie bezpośredniej transmisji, która była prowadzona na żywo. Filateliści dostali więc nie tylko informację o przewozie, ale całą relację na żywo.

Mogli śledzić na żywo całą drogę z dokładnością lokalizacji w przestrzeni do 10 m  w układzie poziomym i pionowym!

Skład załogi balonu: szef wyprawy i odpowiedzialny za przewóz przesyłek - dr Marek Ostrowski, inżynier prowadzący transmisję na Ziemię - Michał Ostrowski, pilot - Roman Bauta. Znaki balonu: SP-BRB. 

Przesyłki dostarczyła na miejsce startu, odebrała na miejscu lądowania  i ostemplowała przedstawicielka Urzędu Warszawa 1.

Ilość przesyłek - 485 zwykłe , 5 poleconych krajowych i 11 zwykłych zagranicznych. 

Gro przesyłek zwykłych to kartki pocztowe wydane przez Pocztę Polską z okazji lotu.

POMIARY JAKOŚCI ATMOSFERY WARSZAWY

Obrazom emocjonalnej atmosfery miasta naziemnego rejestrowanej na zdjęciach towarzyszyć będą pomiary fizycznej atmosfery ponad miastem.

W czasie przelotu nad Warszawą planowane jest wykonanie i przesłanie również kilkuset pomiarów jakości powietrza (stężenia i składu aerozoli, w tym obecności mikroorganizmów i pyłków roślinnych, rozkładu spektralnego światła, propagacji fal akustycznych) oraz wykonanie dla wybranych obiektów obrazów hiperspektralnych i termalnych. Ich prezentacja i omówienie nastąpi w trakcie jesiennych konferencji.

NIEZWYKLI WSPÓŁPASAŻEROWIE: PACKMOON DO BADAŃ KSIĘŻYCA MARSA

Na balonach zostaną zainstalowane polskie urządzenia wykonane w Centrum Badań Kosmicznych PAN, które zostały przygotowane dla misji kosmicznych. W misji balonowej znajdzie się m.in. PACKMOON – unikatowe urządzenie projektowane na misję Phobos Sample Return do księżyca Marsa - Fobosa, przeznaczone do pobierania próbek w warunkach zerowej grawitacji.

Niezwykła relacja z pobierania gruntu przez kosmiczny próbnik, który wyjedzie z balonu po wylądowaniu będzie również transmitowana do sieci Internetu. Będzie to prapremiera autentycznej planowanej misji kosmicznej.

NIEZWYKLI WSPÓŁPASAŻEROWIE: PIERWSZY POLSKI SATELITA i UNIKATOWY RADIOWY SYGNAŁ MISJI BALLOON SCI-ART GALLERY

W locie będzie też uczestniczył pierwszy polski satelita PW-SAT, z którego będzie emitowany przemieszczający się w przestrzeni specjalny unikatowy sygnał: kreska-kropka-kropka-kreska nawiązujący do werbalnej postaci nazwy misji: BALLOON-SCI-ART-GALLERY dostępny do odbioru dla radioamatorów na całym świecie.

Radioamatorzy, którzy potwierdzą odbiór, otrzymają specjalne dedykacje.

MINIKONCERT ORKIESTRY SINFONIA VARSOVIA NA DACHU WIEŻOWCA

Grupa muzyków reprezentującej znakomitą orkiestrę symfoniczną Sinfonia Varsovia zagra na dachu najwyższego wieżowca w czasie przelotu balonem utwór, który będzie również transmitowany na cały świat w trakcie lotu. Ponad Warszawą jak balon popłynie woal muzyki klasycznej, a utrwali go bezpośrednia transmisja on-line do Internetu.

TRANSMISJA POLSKIEGO RADIA DLA CIEBIE

Jedna z najlepszych stacji Polskiego Radia nadająca na terenie Warszawy jest gotowa poprowadzić specjalną transmisją. Ponieważ nieznany jest wcześniej termin lotu stacja gotowa jest nawet zmienić swój program antenowy, by na gorąco nadać audycję i komentować wraz ze słuchaczami jej przebieg.